Disiplin Amirleri Yönetmeliği

SORGUN BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Sorgun Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 Kapsam

 MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sorgun Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

 Disiplin amirleri

 MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri

 MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Sorgun Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, Sorgun Belediye Başkanı yürütür.

 EK-4

BELEDİYEMİZ DİSİPLİN AMİRLERİ

 

 

UNVANI

 

DİSİPLİN AMİRİ

 

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

 

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI