Evlendirme Hizmetleri

A.Görev ve Sorumluluklar:
 
Evlendirme Memuru, aşağıda belirtilen görevlerinden dolayı Nüfus Müdürlükleri ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
  • 1-Birbirleri ile evlenmek isteyen Kadın ve Erkeğin evlenmeye dair başvurularını kabul etmek.
   2-Mevzuatın öngördüğü şekilde Evlenme Dosyasını hazırlamak.
   3-Evlenme Akdi(Sözleşme)’ni yapmak.
   4-Uluslar arası Aile Cüzdanını düzenleyip vermek.
   5-Evlenmenin Nüfus Kütüklerine tescilini sağlamak.
   6-Evlenme Kütüğü ve Dosyalarını arşivleyerek muhafaza etmek.

 

NİKAH BAŞVURUSU:
Çiftlerden birinin Sorgun Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.
Gerekli Belgeler
1-NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır.
2-VESİKALIK RESİM (BEŞ ADET): 2 adedi Evlenme Beyanlarına yapışacak, 3 adedi müracaat sırasında getirilecektir. Resimler, Evlenme Yönetmeliğine uygun renkli ve son 6 ay içinde çektirilmiş olacaktır.
3-EVLENME BEYANI (İKİ ADET): Her ikisi de resimli olarak doldurulacak ve çiftlerin bağlı bulundukları Mahalle Muhtarlarına onaylatılacaktır.
 • a- Beyanlar doldurulurken silinti ve karalama yapılmayacak, yanlışlık olduğu takdirde üstü çizilerek beyan sahibi tarafından düzeltilip imzalanacaktır.
  b- Medeni hal bölümüne Bekar, Dul veya Boşanmış şeklinde uygun olan yazılacaktır. Dul ise eşinin ölüm tarihi; boşanmış ise boşanma kararının kesinleşme tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.
  (Kadın dul veya boşanmış ise yeniden evlenebilmesi için 300 gün süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesinden 300 günlük iddet süresinin kaldırılması için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.)
  c- Doğum tarihleri gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.
  d- T.C. Kimlik Numaraları Nüfus Kayıt Örneklerinden yazılacaktır.

4-NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında nüfus cüzdanlarının aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Resimsiz nüfus cüzdanı kabul edilmeyecektir.
5-SAĞLIK RAPORU: Medeni Kanunun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) kan testlerini semtlerdeki Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezlerinde yaptırılarak rapor halinde getirilecektir. (Raporlar, resimli ve mühürlü olacaktır.)

EK BİLGİLER:
EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes, başka bir kimsenin rıza ve iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.
Yaşı Küçük Olanlar;
  • a-17 yaşını doldurmuş erkek veya kadın, Anne ve Baba veya Vasi izni ile evlenebilir.
   (Beyanda Yasal Temsilcinin İzni bölümüne, anne, baba veya vasinin imzası ile adı-soyadı yazılarak muhtar veya notere onaylatılacaktır. Anne veya babadan biri ölmüş ise, ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.)
   Başvuru sırasında Anne - Babanın veya Vasinin nüfus cüzdanı fotokopisi getirilecektir.
   b-16 yaşını doldurmuş, erkek veya kadının evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirmesi gerekmektedir.

 

EVLENDİKTEN SONRA, ÖNCEKİ SOYADINI EVLİLİK SOYADI İLE BİRLİKTE KULLANMAK İSTEYENLER: Evlendikten sonra, önceki sayıdın evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenlerin; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüzce verilen 2 adet dilekçeyi başvuru sırasında doldurması gerekmektedir.
YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulunduğu konsolosluktan alacağı Türkçe Bekarlık Belgesi'ni (çok dilli ve Apostille belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı'na (Tandoğan'da) tasdik ettirerek, 3 adet arkalı önlü fotokopisi ile pasaport aslı ve fotokopilerini getireceklerdir. Çiftler Türkçe bilmiyorlarsa, müracaat sırasında ve nikahta tercüman bulunduracaklardır.
Bütün dilekçeler, dolmakalem veya pilot kalemle doldurulacaktır.