AYDINLIKEVLER MAHALLESİ 679 ADA 14 ( 3-4-5-6-7) NOLU PARSELLER, 211 ADA 16 NOLU PARSELİN DOGUSUNDA BULUNAN YAYA YOLUNUN PARK ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEGİŞİKLİGİ