YENİ MAHALLE 115 ADA 3 NOLU PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEGİŞİKLİGİ