GRAFİK VE ANİMASYON KURSU

GRAFİK VE ANİMASYON KURSU

Bu kurs programında, tasarım ilkeleri doğrultusunda grafik ve animasyon oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Kurs Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılıp olup, tüm gençlere açık ve ücretsiz olacaktır.

Çağımızın en önemli gereklerinden biri de iletişimdir ve iletişimdeki en önemli görev de görsel tasarıma düşmektedir. Her gün onlarcasını gözlediğimiz web sayfaları, gazeteler ve dergilerin keyifle okuyup algılayabildiğimiz sayfaları, kitaplar, afişler, reklamlar, ilgimizi çeken ambalajlar, tanıtıcı broşür ve kataloglar, logolar vb. bütün görsel materyaller grafik tasarım ürünleridir. Bunların tümünün temeldeki hedefi, iletilecek olan mesajı, imajı veya bilgiyi en hızlı ve amacına en uygun olarak hedef kitleye iletebilmektir. Bu noktada grafik tasarıma gereksinim doğar.
 

Peki nedir bu Grafik tasarım?

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

Grafik Tasarımcısı, bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişidir.

Grafik Tasarımcısı Neler Yapar ?

- Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar, 
- İlgili konuda bir kavram ve ana tema oluşturur, 
- Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar, 
- Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde sanat yönetmeni olarak katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler, 
- Basılacak veya televizyon kanalları ve internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.

Önemli Hatırlatma: Lütfen kursa tam katılım sağlayacaksanız başvuru yapın.

  • Grafik ve Anismasyon Kursu başlangıç seviyesinden başlayacaktır.
  • Grafik ve Anismasyon Kursu 01 Temmuz  2019 tarihlerinde başlaması planlanmaktadır.
  • Kursun yaklaşık 2 ay sürmesi planlanmaktadır.
  • Grafik ve Anismasyon Kursu Pazartesi, Çarşşamba ve Cuma günleri yapılacaktır.
  • Grafik ve Anismasyon Kursu SORGED ofisinde yapılacaktır. 
  • Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.

Kursu başarı ile tamamlayanlara Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından MEB onaylı Grafik ve Anismasyon Sertfikası verilecektir.